Image Alt

Правила и Условия

  /  Правила и Условия

Тези правила и условия („Споразумение“) определят общите условия за използването от ваша страна на lenith.bgуебсайт („Уебсайт“ или „Услуга“) и всеки от свързаните с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“). Това Споразумение е правно обвързващо между вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашият“) и Ленит ООД („Ленит ООД“, „ние“, „нас“ или „нашите“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете този субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това Споразумение.

Сметки и членство

Трябва да сте навършили 13 години, за да използвате Уебсайта и Услугите. Използвайки Уебсайта и Услугите и като се съгласявате с това Споразумение, вие гарантирате и заявявате, че сте на възраст поне 13 години. Ако създадете акаунт в Уебсайта, вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под акаунта, и всички други действия, предприети във връзка с него. Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да започнете да използвате Услугите. Предоставянето на фалшива информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на вашия акаунт. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или всякакви други нарушения на сигурността. Ние няма да носим отговорност за действия или бездействия от ваша страна, включително всякакви щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Можем да спрем, деактивираме или изтрием вашия акаунт (или част от него), ако установим, че сте нарушили която и да е разпоредба на това Споразумение или че вашето поведение или съдържание биха навредили на нашата репутация и добра воля. Ако изтрием вашия акаунт поради горепосочените причини, не можете да се регистрирате повторно за нашите Услуги. Може да блокираме вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

Фактуриране и плащания

Вие заплащате всички такси или начисления по сметката си в съответствие с таксите, таксите и условията за фактуриране, които са в сила към момента, в който таксата или таксата е дължима и дължима. Обменът на чувствителни и частни данни се осъществява през защитен комуникационен канал с SSL и е криптиран и защитен с цифрови подписи, а уебсайтът и услугите също са в съответствие със стандартите за PCI уязвимост, за да се създаде възможно най-сигурна среда за потребителите. Сканирането за злонамерен софтуер се извършва редовно за допълнителна сигурност и защита. Ако по наша преценка покупката ви представлява транзакция с висок риск, ще изискаме от вас да ни предоставите копие от вашата валидна официална документация за самоличност със снимка. Запазваме си правото да променяме продуктите и цените на продуктите по всяко време. Ние също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направена поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направена поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направена поръчка.

Точност на информацията

Понякога на уебсайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, наличност, промоции и оферти. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация на уебсайта или услугите е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си). Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация на уебсайта, включително, но без ограничение, информация за цените, освен ако това се изисква от закона. Не трябва да се използва определена актуализация или дата за опресняване, приложена на уебсайта, за да се посочи, че цялата информация на уебсайта или услугите е била променена или актуализирана.

Реклами

По време на използването на уебсайта и услугите вие можете да влизате в кореспонденция или да участвате в промоции на рекламодатели или спонсори, показващи своите стоки или услуги чрез уебсайта и услугите. Всяка такава дейност и всички условия, гаранции или декларации, свързани с такава дейност, са единствено между вас и приложимата трета страна. Ние няма да носим отговорност, задължение или отговорност за такава кореспонденция, покупка или промоция между вас и която и да е такава трета страна.

Връзки към други ресурси

Въпреки че уебсайтът и услугите могат да се свързват с други ресурси (като уебсайтове, мобилни приложения и т.н.), ние не предполагаме, пряко или косвено одобрение, асоцииране, спонсорство, одобрение или принадлежност към който и да е свързан ресурс, освен ако не е изрично посочено тук. Някои от връзките на уебсайта може да са „партньорски връзки“. Това означава, че ако кликнете върху връзката и закупите артикул, Ленит ООД ще получи комисионна за партньор. Ние не носим отговорност за проверка или оценка и не гарантираме предложенията на който и да е бизнес или физически лица или съдържанието на техните ресурси. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните изявления и другите условия за използване на всеки ресурс, до който имате достъп чрез връзка на уебсайта. Свързването ви с всякакви други ресурси извън сайта е на ваш собствен риск.

Изпращане и доставка

Сроковете за изпращане и доставка се договарят писмено между страните и ако не съществува писмено споразумение по всяко време или прието от Компанията за изпращане или доставка, ще се третират само като добросъвестна оценка. Никакви договорни задължения по отношение на час или дата няма да бъдат обвързващи за Компанията, освен да очаква всички изпращания и доставки да бъдат извършени в рамките на „разумен срок“.

Втора употреба (употребявани) и ремонтирани стоки

* Купувачът разбира, че всички стоки, доставени от компанията, са втора употреба, освен ако не са посочени в договора като нови.
* Купувачът закупува всеки такъв продукт втора употреба, разчитайки на собствена проверка за качеството на продукта и относно наличието или липсата на някаква неизправност.
* Ленит ООД, директорите и персоналът не носят отговорност по никакъв начин за продаваните от тях стоки втора употреба и по-специално не носят отговорност за каквито и да е дефекти или дефекти в стоки втора употреба, закупени от Компанията.
* Купувачът разбира и приема, че не се прилага гаранция за стоки втора употреба, освен ако не е посочено от Компанията.
* Купувачът разбира, че отговорността е негова по отношение на безопасното използване на стоки втора употреба и да гарантира, че всички предпазни устройства са инсталирани и проверени от компетентен орган, преди да бъдат използвани.
* Купувачът разбира, когато не са монтирани предпазни устройства на стоки втора употреба, негова отговорност е да направи всички необходими запитвания и дали такива устройства са необходими и ако е необходимо, да са монтирани в съответствие с всички стандарти за безопасност и гарантиране на стандартите за безопасност отговарят на съответните изисквания за здраве и безопасност при работа.
* Ако купувачът продаде закупените стоки втора употреба, той ще уведоми новия купувач, че за такива стоки не се прилага гаранция, както е посочено в параграфи 7(a)-(f) по-горе.
* Ленит ООД не носи отговорност за дефекти, неизправности, претенции за загуба, повреда или нараняване от какъвто и да е вид, независимо дали на купувача или на която и да е страна, закупуваща такива стоки от купувача.

Правата на интелектуална собственост

„Права на интелектуална собственост“ означава всички настоящи и бъдещи права, предоставени от закон, общо право или справедливост във или във връзка с което и да е авторско право и сродни права, търговски марки, дизайни, патенти, изобретения, репутация и правото на иск за прехвърляне, права на изобретения, права за използване и всички други права на интелектуална собственост, във всеки случай, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, включително всички заявления и права за кандидатстване и предоставяне, права да се претендира приоритет от, такива права и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита и всякакви други резултати от интелектуална дейност, които съществуват или ще съществуват сега или в бъдеще във всяка част на света. Това Споразумение не прехвърля на Вас интелектуална собственост, собственост на Ленит ООД или трети страни, както и всички права, права, и интересите в и към такова имущество ще останат (като между страните) единствено на Ленит ООД. Всички търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Ленит ООД или неговите лицензодатели. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта и услугите, може да са търговски марки на други трети страни. Използването от ваша страна на Уебсайта и Услугите не ви предоставя никакво право или лиценз за възпроизвеждане или използване по друг начин на която и да е от Ленит ООД или търговски марки на трети страни. графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, може да са търговски марки на други трети страни. Използването от ваша страна на Уебсайта и Услугите не ви дава право или лиценз за възпроизвеждане или използване по друг начин на която и да е от Ленит ООД или търговски марки на трети страни. графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, може да са търговски марки на други трети страни. Използването от ваша страна на Уебсайта и Услугите не ви предоставя никакво право или лиценз за възпроизвеждане или използване по друг начин на която и да е от Ленит ООД или търговски марки на трети страни.

Отказ от гаранция

Вие се съгласявате, че такава услуга се предоставя на базата „както е“ и „както е налично“ и че използването от ваша страна на уебсайта и услугите е единствено на ваш собствен риск. Ние изрично се отказваме от всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение. Ние не гарантираме, че Услугите ще отговарят на вашите изисквания или че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна или без грешки; нито даваме никакви гаранции относно резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, нито относно точността или надеждността на информацията, получена чрез Услугата, или че дефектите в Услугата ще бъдат коригирани. Вие разбирате и се съгласявате, че всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Услугата, се извършват по ваша собствена преценка и риск и че ще носите единствено отговорност за всякакви щети или загуба на данни, произтичащи от изтеглянето на такъв материал и/или данни. Ние не даваме никаква гаранция по отношение на стоки или услуги, закупени или получени чрез Услугата, или транзакции, сключени чрез Услугата, освен ако не е посочено друго. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от вас от нас или чрез Услугата, не създават гаранция, която не е изрично посочена тук. Ние не даваме никакви гаранции по отношение на стоки или услуги, закупени или получени чрез Услугата, или транзакции, сключени чрез Услугата, освен ако не е посочено друго. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от вас от нас или чрез Услугата, не създават гаранция, която не е изрично посочена тук. Ние не даваме никаква гаранция по отношение на стоки или услуги, закупени или получени чрез Услугата, или транзакции, сключени чрез Услугата, освен ако не е посочено друго. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от вас от нас или чрез Услугата, не създават гаранция, която не е изрично посочена тук.

Ограничаване на отговорността

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, в никакъв случай Ленит ООД, неговите филиали, директори, служители, служители, агенти, доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност пред което и да е лице за каквито и да било косвени, случайни, специални, наказателни, покриващи или последващи вреди ( включително, без ограничение, щети за пропуснати печалби, приходи, продажби, репутация, използване на съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на бизнеса, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможност) независимо от това причинени, съгласно всяка теория на отговорността, включително, без ограничение , договор, непозволено увреждане, гаранция, нарушение на законовите задължения, небрежност или друго, дори ако отговорната страна е била уведомена за възможността за такива щети или е могла да предвиди такива щети. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, съвкупната отговорност на Ленит ООД и неговите филиали, служители, служители, агенти, доставчици и лицензодатели, свързани с услугите, ще бъдат ограничени до сума не по-голяма от един долар или всякакви суми, действително платени от вас в брой на Ленит ООД за предходния период от един месец преди първото събитие или събитие, породило такава отговорност. Ограниченията и изключенията също се прилагат, ако това средство за защита не ви компенсира напълно за каквито и да било загуби или неуспехи на основната му цел.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и държите Ленит ООД и неговите филиали, директори, служители, служители, агенти, доставчици и лицензодатели безвредни от и срещу всякакви задължения, загуби, щети или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, възникнали във връзка или произтичащи от каквито и да било твърдения, искове, действия, спорове или искания на трети страни, предявени срещу някое от тях в резултат на или свързани с вашето Съдържание, използването от ваша страна на уебсайта и услугите или каквото и да е умишлено неправомерно поведение от ваша страна.

Разделимост

Всички права и ограничения, съдържащи се в това Споразумение, могат да се упражняват и ще бъдат приложими и обвързващи само до степента, в която не нарушават приложимите закони и са предназначени да бъдат ограничени до необходимата степен, така че да не направят това Споразумение незаконно, невалидно или неприложими. Ако някоя клауза или част от която и да е разпоредба от това Споразумение бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, намерението на страните е останалите разпоредби или части от тях да представляват тяхното споразумение по отношение на предмет на настоящото споразумение и всички останали разпоредби или части от тях остават в пълна сила и действие.

Решаване на спорове

Сформирането, тълкуването и изпълнението на това Споразумение и всякакви спорове, произтичащи от него, се уреждат от материалното и процесуалното законодателство на България, без да се вземат предвид нейните правила относно конфликтите или избора на право и, доколкото е приложимо, българските закони . Изключителната юрисдикция и място за действия, свързани с предмета на настоящото споразумение, са съдилищата, намиращи се в България и с настоящото се подчинявате на личната юрисдикция на тези съдилища. С настоящото се отказвате от всяко право на съдебен процес във всяко производство, произтичащо от или свързано с това Споразумение. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки не се прилага към това споразумение.

Промени и допълнения

Запазваме си правото да променяме това Споразумение или неговите условия, свързани с Уебсайта и Услугите по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на уебсайта. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализирана версия на това Споразумение ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизираното Споразумение, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на Уебсайта и Услугите след датата на влизане в сила на ревизираното Споразумение (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени.

Приемане на тези условия

Вие потвърждавате, че сте прочели това Споразумение и се съгласявате с всички негови условия. С достъпа и използването на Уебсайта и Услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани от това Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Споразумение, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта и Услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно това Споразумение, препоръчваме Ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

support@lenith.bg

Този документ е актуализиран последно на 31 октомври 2021 г

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
X