Image Alt

Termene și condiții

  /  Termene și condiții

Aceste termene și condiții („Acord”) stabilesc termenele și condițiile generale de utilizare de către dvs. a site-ului web lenith.bg („Website” sau „Serviciu”) și a oricăruia dintre produsele și serviciile sale conexe (în mod colectiv, „Servicii”). Acest Acord este acord legal obligatoriu între dvs. („Utilizator”, „dvs.”) și Lenit OOD („Lenit OOD”, „noi” sau „nostru”). Dacă încheiați acest acord în numele unei companii sau al unei alte persoane juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega această entitate de acest acord, caz în care termenii „Utilizator”, „dvs.” vor face referire la o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza Site-ul Web și Serviciile. Prin accesarea și utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor, recunoașteți că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți legat de termenii prezentului acord. Recunoașteți că acest acord este un contract între dvs. și Lenit OOD, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor de către dvs.

Conturi și abonament

Trebuie să aveți cel puțin 13 ani pentru a utiliza Site-ul Web și Serviciile. Prin utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor și prin acceptarea acestui Acord, garantați și prezentați faptul că aveți cel puțin 13 ani. Dacă creați un cont pe Site-ul Web sunteți responsabil de păstrarea siguranței contului dvs. și sunteți pe deplin responsabil de toate activitățile ce au loc în acest cont sau de alte activități luate legate de acesta. Putem, dar nu avem obligația, să monitorizăm și revizionăm conturi noi înainte a vă putea conecta și începe utilizarea Serviciilor. Furnizarea informațiilor de cont false de orice fel poate rezulta în ștergerea rezilierea contului dvs. Trebuie să ne înștiințați imediat în legătură cu utilizări neautorizate ale contului dvs. sau alte încălcări ale securității. Nu vom fi responsabili de orice acțiuni sau omisiuni ale dvs., incluzând orice daune de orice fel suferite în urma unor astfel de acțiuni sau omisiuni. Putem suspenda, dezactiva sau șterge contul dvs. (sau orice parte a acestuia) dacă determinăm că ați încălcat orice prevederi ale acestui Acord sau comportamentul sau conținutul dvs. ar putea dăuna reputației noastre. Dacă vă ștergem contul din aceste motive, nu vă veți putea înregistra din nou la Serviciile noastre. Vă putem bloca adresa de e-mail și adresa IP pentru a împiedica viitoare înregistrări.

Facturare și plăți

Veți plăti toate taxele sau tarifele din contul dvs. în conformitate cu taxele, tarifele și condițiile de facturare în vigoare în momentul în care se percepe și se plătește o taxă sau un tarif. Schimburile de date sensibile sau private au loc printr-un canal de comunicare SSL sigur și sunt criptate și protejate prin semnături virtuale, iar Site-ul Web și Serviciile respectă de asemenea standardele de vulnerabilitate PIC pentru a crea un mediu pe cât de sigur posibil pentru Utilizatori. Scanări pentru viruși au loc în mod regulat pentru siguranță și protecție adițională. Dacă, după părerea noastră, achiziția dvs. constituie o tranzacție cu risc ridicat, vă vom solicita să ne furnizați o copie a actului dvs. de identitate valabil emis cu fotografie și, eventual, o copie a unui extras bancar recent pentru cardul de credit sau de debit utilizat pentru achiziție. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele și prețurile produselor în orice moment. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă pe care o plasați la noi. Putem, la propria noastră discreție, să limităm sau să anulăm cantitățile achiziționate de persoană, per gospodărie sau comandă. Aceste restricții pot include comenzi plasate de sau sub același cont de client, același card de credit și/sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare și/sau de expediere. În cazul în care modificăm sau anulăm o comandă, putem încerca să vă informăm contactând adresa de e-mail și/sau adresa de facturare/numărul de telefon furnizate în momentul efectuării comenzii.

Acuratețea informațiilor

Ocazional pot exista informații pe Site-ul Web care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot fi legate de promoții și oferte. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informații sau de a anula comenzi dacă orice informație de pe Site-ul web sau Servicii este inexactă în orice moment fără o notificare prealabilă (inclusiv după ce ați trimis comanda dvs.). Nu ne asumăm nicio obligație de actualizare, modificare sau clarificare a informațiilor de pe Site-ul Web, inclusiv, fără limitare la, informații privind prețurile, cu excepția cazului în care este impus de lege. Nicio dată specificată de actualizare sau reîmprospătare aplicată pe Site-ul Web nu ar trebui luată pentru a indica faptul că toate informațiile de pe Site-ul Web sau Servicii au fost modificate sau actualizate.

Reclame

Pe timpul utilizări Site-ului Web și a Serviciilor, puteți coresponda sau participa în promoțiile agenților de vânzări sau sponsorilor ce își prezintă produsele sau serviciile prin Site-ul Web și Servicii. Orice activități de acest fel, și orice termene, condiții, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de activități, sunt exclusiv între dvs. și partea terță aplicabilă. Nu vom fi luați la răspundere în niciun fel și nu vom avea nicio obligație sau responsabilitate pentru orice astfel de corespondențe, achiziții sau promoții între dvs. și astfel de parte terță.

Link-uri către alte resurse

Deși Site-ul Web și Serviciile pot face legătura cu alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, autorizare sau afiliere cu orice resursă legată, cu excepția cazului în care este specificat în mod specific aici. Unele dintre link-urile de pe Site-ul Web pot fi „linkuri de afiliere”. Aceasta înseamnă că, dacă faceți clic pe link și cumpărați un articol, Lenit OOD va primi un comision de afiliat. Nu suntem responsabili de examinare sau evaluare și nu garantăm ofertele niciunei companii sau persoane fizice sau conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul altor terțe părți. Ar trebui să examinați cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse accesate printr-un link de pe site. Conectarea la orice alte resurse din afara site-ului este pe propriul risc.

Expediere și livrareDatele expedierii și livrării trebuie să fie stabilite în scris între părți și dacă niciun acord nu va exista sau nu va fi acceptat în orice moment de către Compania de expedieri și livrări, acestea vor fi tratate doar ca estimări cu bună credință. Nicio obligație contractuală cu privire la oră și dată nu vor reprezenta o constrângere pentru Companie, în afara așteptărilor ca toate expedierile și livrările să fie efectuate într-un „timp rezonabil”.

Produse second hand (folosite) și recondiționate

* Cumpărătorul înțelege că toate produsele furnizate de companie sunt second hand, cu excepția cazului în care se specifică în contract că sunt noi.
* Cumpărătorul achiziționează orice astfel de produse second hand bazându-se pe propria inspecție cu privire la calitatea produsului sau la existența sau absența oricărei daune.
* Lenit OOD, directorii și angajații nu sunt responsabili în niciun fel de produsele second hand vândute de ei și, în special, nu sunt responsabili de orice daune sau defecte ale produselor second hand achiziționate de la Companie.
* Cumpărătorul înțelege și acceptă că nu se aplică nicio garanție produselor second hand, cu excepția cazului în care acest lucru e specificat de Companie.
* Cumpărătorul înțelege că responsabilitatea cu privire la utilizarea în siguranță a produselor second hand și asigurarea că toate dispozitivele de siguranță sunt montate și verificate de o autoritate competentă înainte de a fi utilizate e a lui.
* Cumpărătorul înțelege că în lipsa dispozitivelor de siguranță montate pe produsele second hand, e responsabilitatea lui să să facă toate cercetările necesare pentru determinarea dacă aceste dispozitive sunt sau nu necesare, au fost montate respectând toate standardele de siguranță și s-au asigurat că toate standardele de siguranță respectă cerințele relevante de medicină a muncii și sănătății.
* Dacă cumpărătorul vinde produsele second hand achiziționate, va înștiința noul cumpărător că nu se aplică nicio garanție produselor, după cum a fost menționat în paragrafele 7(a)-(f) de mai sus.
* Lenit OOD nu va fi responsabil pentru niciun defect, disfuncționalitate, reclamație de pierdere, daună, vătămare de orice fel, fie cumpărătorului fie oricărei părți ce achiziționează astfel de produse de la cumpărător.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau echitate în sau în legătură cu orice drepturi de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene sau modele, brevete, invenții, bunăvoință și dreptul de a acționa în judecată pentru pierderea drepturilor, drepturi la invenții, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, înregistrate sau neînregistrate și care includ toate cererile și drepturile de a solicita și a fi acordate, drepturi de a solicita prioritate, astfel de drepturi și toate drepturile sau formele similare sau echivalente de protecție și orice alte rezultate ale activității intelectuale care subzistă sau vor subzista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Prezentul Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de Lenit OOD sau de terți și toate drepturile, titlurile și interesele în și asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (ca între părți) exclusiv cu Lenit OOD. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, grafica și siglele utilizate în legătură cu Site-ul Web și Serviciile sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lenit OOD sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și sigle utilizate în legătură cu Site-ul Web și Servicii pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dvs. a Site-ului Web și a Serviciilor nu vă acordă niciun drept sau licență pentru a reproduce sau utiliza în alt mod oricare dintre mărcile comerciale ale Lenit OOD sau ale terților.

Declinare a garanției

Sunteți de acord că un astfel de Serviciu este furnizat „așa cum este” și „în măsura în care este disponibil” și că utilizarea Site-ului web și a Serviciilor este exclusiv pe propria răspundere. Declinăm în mod expres toate garanțiile de orice fel, expres sau implicit, inclusiv, dar fără a ne limita la garanțiile implicite de comercializare, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare. Nu oferim nicio garanție că Serviciile vor îndeplini cerințele dvs. sau că Serviciul va fi neîntrerupt, punctual, sigur sau fără erori; nici nu oferim nicio garanție cu privire la rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciului sau cu privire la acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații obținute prin intermediul Serviciului sau că vor fi corectate defectele Serviciului. Înțelegeți și sunteți de acord ca orice material și/sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea Serviciului se fac la propria discreție și risc și că veți fi singurul responsabil pentru orice daune sau pierderi de date care rezultă din descărcarea unor astfel de materiale și/sau date. Nu oferim nicio garanție cu privire la bunurile sau serviciile achiziționate sau obținute prin intermediul Serviciului sau la orice tranzacții încheiate prin intermediul Serviciului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Niciun sfat sau informație, verbală sau scrisă, obținută de dvs. de la noi sau prin intermediul Serviciului nu va crea nicio garanție care nu este făcută în mod expres aici.

Limitarea răspunderii

În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, în niciun caz Lenit OOD, afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători față de nicio persoană pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, punitive, de acoperire sau de consecință (inclusiv, fără limitare la daune pentru profiturile pierdute, venituri, vânzări, fondul comercial, utilizarea conținutului, impactul asupra afacerii, întreruperea afacerii, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunității de afaceri) cauzate în orice fel, sub orice teorie a răspunderii, inclusiv, fără limitare la contract, delict, garanție, încălcarea obligației legale, neglijență sau altele, chiar dacă partea responsabilă a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea astfel de daune. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, răspunderea agregată a Lenit OOD și a afiliaților săi, ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și emitenților licenței referitoare la servicii va fi limitată la o sumă nu mai mare de un dolar sau la orice sumă plătită efectiv în numerar de dvs. către Lenit OOD pentru perioada anterioară de o lună înainte de primul eveniment sau întâmplare care a dat naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică, de asemenea, dacă acest remediu nu vă compensează pe deplin pentru pierderile sau eșecurile scopului său esențial.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți Lenit OOD și afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii și licențiatorii săi nevinovați pentru și împotriva oricărei răspunderi, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau care decurg din acuzații, reclamații, acțiuni, litigii sau cereri din orice terță parte susținute de părți împotriva oricăreia dintre ele ca rezultat sau referitor la conținutul dvs., utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor sau a oricărei abateri intenționate din partea dvs.

Separabilitate

Toate drepturile și restricțiile conținute în prezentul Acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate a fi limitate în măsura necesară, astfel încât să nu facă acest Acord ilegal, invalid sau inexecutabil. În cazul în care o dispoziție sau o parte a oricărei dispoziții a prezentului Acord va fi considerată ilegală, invalidă sau inexecutabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, va fi intenția părților ca restul de dispoziții sau părți ale acestora să constituie acordul lor cu privire la obiectul prezentului document, precum și toate aceste dispoziții rămase sau porțiuni ale acestora vor rămâne în vigoare și efect.

Soluționare a litigiilor

Formarea, interpretarea și executarea prezentului Acord și a oricăror dispute care decurg din acesta vor fi guvernate de legile de fond și procedurale ale Bulgariei, fără a ține seama de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura în care este aplicabil, legile Bulgariei. Competența exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de subiectul prezentului document vor fi instanțele situate în Bulgaria și vă supuneți prin jurisdicția personală a acestor instanțe. Prin prezenta renunțați la orice drept la un proces cu juriu în orice procedură care decurge din sau este legată de acest Acord. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică prezentului Acord.

Modificări și amendamente

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Acord sau termenii săi legați de Site și Servicii în orice moment, la discreția noastră. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. De asemenea, vă putem oferi o notificare în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin intermediul informațiilor de contact pe care le-ați furnizat.

O versiune actualizată a prezentului Acord va intra în vigoare imediat după publicarea Acordului revizuit, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Utilizarea în continuare a Site-ului Web și a Serviciilor după data efectivă a acordului revizuit (sau a oricărui alt act specificat în acel moment) va constitui consimțământul dvs. pentru aceste modificări.

Acceptarea acestor termeni

Recunoașteți că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Prin accesarea și utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor, sunteți de acord să fiți legat de acest Acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentului Acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Site-ul Web și Serviciile.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la acest Acord, vă încurajăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos:

support@lenith.bg

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 31 Octombrie, 2021

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
X