Image Alt

Politică de utilizare acceptabilă

  /  Politică de utilizare acceptabilă

Prezenta politică de utilizare acceptabilă („Politica”) stabilește orientările generale și utilizările acceptabile și interzise ale site-ului web lenith.bg („Website” sau „Serviciu”) și oricăruia dintre produsele și serviciile sale conexe (în mod colectiv, „Servicii”). Această politică este un acord legal obligatoriu între dvs. („Utilizator” sau „dvs.”) și Lenit OOD („Lenit OOD”, „noi” sau „nostru” ). Dacă încheiați acest acord în numele unei companii sau a unei alte persoane juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega această entitate de acest acord, caz în care termenii „Utilizator”, „dvs.” vor face referire la o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza Site-ul Web și Serviciile. Prin accesarea și utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor, recunoașteți că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți legați de termenii prezentului acord. Recunoașteți că acest acord este un contract între dvs. și Lenit OOD, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs., și că guvernează utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor de către dvs.

Activități și utilizări interzise
Nu puteți utiliza Site-ul Web și Serviciile pentru a vă angaja în activități care sunt ilegale în conformitate cu legislația aplicabilă, care sunt dăunătoare altora sau care ne-ar supune răspunderii, inclusiv, fără limitare, în legătură cu oricare dintre următoarele, fiecare din care este interzisă în temeiul prezentei Politici:

– Dezvăluirea informațiilor personale sensibile despre alții.
– Colectarea sau încercarea de a colecta informații personale despre părți terțe fără știrea sau consimțământul acestora.
– Amenințarea cu rău a persoanelor sau a bunurilor sau comportament hărțuitor în alt mod.
– Achiziționarea oricăruia din Serviciile oferite în numele altcuiva.
– Prezentarea greșită sau reprezentarea frauduloasă a produselor sau serviciilor.
– Încălcarea proprietății intelectuale sau a altor drepturi de proprietate ale altora.
– Facilitarea, asistarea sau încurajarea oricăreia dintre activitățile de mai sus prin intermediul Site-ului Web și al Serviciilor.
Abuz de sistem
Orice utilizator care încalcă securitatea Site-ului Web și a serviciilor este supus răspunderii penale și civile, precum și închiderii imediate a contului. Exemplele includ, dar nu se limitează la următoarele:
– Utilizarea sau distribuirea instrumentelor concepute pentru a compromite securitatea Site-ului Web și a Serviciilor.
– Transmiterea intenționată sau neglijentă a fișierelor care conțin un virus de computer sau date corupte.
– Accesarea unei alte rețele fără permisiune, inclusiv pentru a testa sau căuta vulnerabilități sau pentru a încălca măsurile de securitate sau autentificare.
– Scanarea sau monitorizarea neautorizată a datelor din orice rețea sau sistem fără autorizarea corespunzătoare a proprietarului sistemului sau rețelei.

Resurse de servicii
Nu puteți consuma cantități excesive de resurse ale Site-ului Web și a Serviciilor sau utiliza Site-ul Web și Serviciile în niciun fel ce ar putea duce la probleme de performanță sau care ar întrerupe Serviciile pentru alți Utilizatori. Activitățile interzise care contribuie la utilizarea excesivă includ, fără limitare:
– Încercări deliberate de supraîncărcare a Site-ului Web și a Serviciilor și difuzarea atacurilor (adică atacuri de refuz de serviciu).
– Angajarea în orice alte activități care degradează utilizabilitatea și performanța Site-ului Web și a Serviciilor.

Politica anti-spam
Utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor pentru a distribui mesaje spam sau mesaje nesolicitate în volum mare este interzisă. Adoptăm o politică de zero toleranță pentru utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor în orice fel asociat cu transmiterea, distribuirea sau livrarea e-mailurilor în masă, inclusiv a e-mailurilor în masă sau comerciale nesolicitate, trimiterea, asistarea sau punerea în funcțiune a transmiterii e-mailurilor comerciale ce nu ce nu sunt în conformitate cu Actul CAN-SPAM, din 2003 („SPAM”).
Produsele dvs. sau serviciile comercializate prin SPAM nu vor fi utilizate în colaborare cu Site-ul Web și Serviciile. Această dispoziție include, dar nu e limitată la SPAM trimis prin fax, telefon, poștă, e-mail, mesaje instant sau grupuri de știri.

Siguranța
Responsabilitatea pentru menținerea unor precauții rezonabile de siguranță pentru contul dvs. e asumată pe deplin de dvs. Sunteți responsabili pentru protejarea și actualizarea oricărui cont pus la dispoziție pentru dvs. de către Site-ul Web și Servicii. Trebuie să vă protejați confidențialitatea datelor de conectare și ar trebui să vă schimbați parola periodic.

Executare
Ne rezervăm dreptul de a fi singurul arbitru în determinarea gravității fiecărei încălcări și de a întreprinde imediat acțiuni corective, inclusiv, dar fără a se limita la:
– Suspendarea sau rezilierea Serviciului dvs. cu sau fără notificare în cazul încălcării acestei Politici. Orice încălcare poate duce și la suspendarea sau rezilierea imediată a contului dvs.
– Dezactivarea sau eliminarea oricărui conținut care este interzis de această Politică, inclusiv pentru a preveni vătămarea altora sau a noastră sau a Site-ului Web și a Serviciilor, așa cum este stabilit de noi, la propria noastră discreție.
– Raportarea încălcărilor către forțele de ordine, astfel cum sunt stabilite de noi la propria noastră discreție.
– Incapacitatea de a răspunde unui e-mail din partea echipei noastre de abuz în termen de două zile, sau în alt termen menționat în comunicația către dvs., poate rezulta în suspendarea sau rezilierea contului dvs.
Conturile Utilizatorilor ce au fost suspendate sau reziliate din cauza unor încălcări nu vor fi reactivate.
Nimic din conținutul acestei politici nu va fi interpretat pentru a limita acțiunile sau remediile noastre în vreun fel, cu privire la oricare dintre activitățile interzise. Ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice acțiune suplimentară pe care o putem considera adecvată în legătură cu astfel de activități, inclusiv, fără limitare, luarea de măsuri pentru recuperarea costurilor și cheltuielilor de identificare a infractorilor și eliminarea acestora de pe Site-ul Web și Servicii și perceperea taxelor de anulare pentru acoperirea costurile noastre. În plus, ne rezervăm în orice moment toate drepturile și remediile disponibile pentru noi cu privire la astfel de activități legale sau în vigoare.

Raportarea încălcărilor
Dacă ați descoperit și doriți să raportați o încălcare a acestei Politici, vă rugăm să ne contactați imediat. Vom investiga situația și vă vom oferi asistență completă.

Modificări și amendamente
Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această Politică sau termenii acesteia referitori la Site-ul Web și Servicii, la discreția noastră. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. De asemenea, vă putem oferi o notificare în alte moduri, la discreția noastră, cum ar fi prin intermediul informațiilor de contact pe care le-ați furnizat.
O versiune actualizată a acestei Politici va intra în vigoare imediat după publicarea Politicii revizuite, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Utilizarea în continuare a Site-ului Web și a Serviciilor după data efectivă a Politicii revizuite (sau a oricărui alt act specificat în acel moment) va constitui consimțământul dvs. pentru aceste modificări.

Acceptarea acestei politici
Recunoașteți că ați citit această Politică și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acesteia. Prin accesarea și utilizarea Site-ului Web și a Serviciilor, sunteți de acord să respectați această Politică. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestei Politici, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Site-ul Web și Serviciile.

Contactați-ne
Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la această politică, vă încurajăm să ne contactați folosind detaliile de mai jos:

support@lenith.bg

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 30 Octombrie, 2021

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
X