Image Alt

Политика за Връщане

  /  Политика за Връщане

Нашата политика е валидна за период от 14 календарни дни от датата на покупката. Ако искате да върнете продукта за възстановяване на сумата през този период, можете да го направите, при условие че условията по-долу са изпълнени. Моля, имайте предвид, че ако периодът от 14 дни е изтекъл, за съжаление не можем да ви предложим възстановяване на сумата.

Изисквания за възстановяване

Следните критерии трябва да бъдат изпълнени, за да отговарят на условията за възстановяване:

* Продуктът е дефектен
* Продуктът трябва да бъде в оригинална опаковка
* Продуктът трябва да е неизползван
* Продуктът не трябва да бъде повреден
* За да се гарантира, че горните критерии са изпълнени, всички връщания ще бъдат проверени. Ако продуктът не отговаря на изброените критерии, ние си запазваме правото да не възстановим сумата.

Доказателство за покупка

За да завършим възстановяването на сумата, ние изискваме разписка, поръчка за покупка или друго доказателство за покупка. Моля, имайте предвид, че без гореспоменатото доказателство за покупка, ние няма да възстановим сумата.

Разпродажба и разпродажба на артикули

Могат да се връщат само артикули на редовна цена, за съжаление артикулите на разпродажба или разпродажба не могат да бъдат върнати.

Доставка на артикули

За да върнете поръчка, първо трябва да се свържете с нас и да получите и включите Разрешение за връщане на стоки (RMA). Връщания няма да се приемат без валидно разрешение за връщане на стоки.

Връщането може да бъде изпратено на адрес: Ул. Черковна 65 No 27 . Вие ще носите отговорност за плащането на разходите за доставка по отношение на артикулите, които желаете да върнете. Ние няма да възстановим разходите за доставка.

Трябва да се погрижите стоките да са правилно опаковани, така че да не се повредят по време на транспортиране. Ако продуктът бъде намерен повреден или използван извън това, което е необходимо, за да го проверим разумно, тогава можем да отхвърлим възстановяване на сумата.

Плащания с банкова карта/кредитна карта

За заявки за възстановяване, при които са изпълнени посочените условия, ако покупката е направена с кредитна/банкова карта, възстановяването ще бъде изпратено по сметката на същата банка/кредитна карта.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно тази политика за възстановяване на средства, препоръчваме ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

support@lenith.bg

Този документ е актуализиран последно на 30 октомври 2021 г

X