Image Alt

Политика за Поверителност

  /  Политика за Поверителност

Ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да я защитаваме чрез спазването на тази политика за поверителност („Политика“). Тази Политика описва видовете информация, която можем да събираме от вас или която може да предоставите („Лична информация“) на уебсайта lenith.bg („Уебсайт“ или „Услуга“) и всеки от свързаните с него продукти и услуги (наричани заедно „ Услуги“) и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази лична информация. Той също така описва наличните ви възможности за избор от наша страна на вашата лична информация и как можете да получите достъп и да я актуализирате.

Тази Политика е правно обвързващо споразумение между Вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашият“) и Ленит ООД („Ленит ООД“, „ние“, „нас“ или „нашите“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете този субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Събиране на лична информация

Можете да осъществявате достъп и да използвате Уебсайта и Услугите, без да ни казвате кой сте или да разкривате каквато и да е информация, чрез която някой би могъл да ви идентифицира като конкретно, идентифициращо лице. Ако обаче искате да използвате някои от функциите, предлагани на уебсайта, може да бъдете помолени да предоставите определена лична информация (например вашето име и имейл адрес).

Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато създавате акаунт, правите покупка или попълвате формуляри на уебсайта. Когато е необходимо, тази информация може да включва следното:

* Подробности за акаунта (като потребителско име, уникален потребителски идентификатор, парола и т.н.)
* Информация за контакт (като имейл адрес, телефонен номер и т.н.)
* Основна лична информация (като име, държава на пребиваване и т.н.)
* Част от информацията, която събираме, е директно от вас чрез Уебсайта и Услугите. Въпреки това, ние може също да събираме лична информация за вас от други източници, като публични бази данни и нашите съвместни маркетингови партньори.

Можете да изберете да не ни предоставяте вашата лична информация, но тогава може да не успеете да се възползвате от някои от функциите на уебсайта. Потребители, които не са сигурни каква информация е задължителна, са добре дошли да се свържат с нас.

Поверителност на децата 

Ние не събираме съзнателно никаква лична информация от деца под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез уебсайта и услугите. Ако имате причина да смятате, че дете на възраст под 18 години ни е предоставило лична информация чрез уебсайта и услугите, моля, свържете се с нас, за да поискаме да изтрием личната информация на това дете от нашите услуги.

Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата си и да помогнат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез уебсайта и услугите без тяхно разрешение. Ние също така молим всички родители и законни настойници, които наблюдават грижите за децата, да вземат необходимите предпазни мерки, за да гарантират, че децата им са инструктирани никога да не дават лична информация, когато са онлайн, без тяхното разрешение.

Използване и обработка на събраната информация


Ние действаме като администратор на данни и обработващ данни по отношение на GDPR, когато обработваме лична информация, освен ако не сме сключили споразумение за обработка на данни с вас, в който случай вие ще бъдете администратор на данни, а ние ще бъдем обработващи данни.

Нашата роля може също да се различава в зависимост от конкретната ситуация, включваща лична информация. Ние действаме в качеството си на администратор на данни, когато ви молим да предоставите вашата лична информация, която е необходима, за да гарантирате достъпа и използването на уебсайта и услугите. В такива случаи ние сме администратор на данни, защото определяме целите и средствата за обработка на лична информация и спазваме задълженията на администраторите на данни, посочени в GDPR.

Ние действаме в качеството на обработващ данни в ситуации, когато предоставяте лична информация чрез уебсайта и услугите. Ние не притежаваме, контролираме и не вземаме решения относно предоставената лична информация и такава лична информация се обработва само в съответствие с вашите инструкции. В такива случаи Потребителят, предоставящ лична информация, действа като администратор на данни по отношение на GDPR.

За да направим уебсайта и услугите достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, може да се наложи да събираме и използваме определена лична информация. Ако не предоставите информацията, която изискваме, е възможно да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка от информацията, която събираме от вас, може да бъде използвана за следните цели:

* Изпълнявайте и управлявайте поръчки
* Доставете продукти или услуги
* Подобрете продуктите и услугите
* Изпращайте маркетингови и промоционални съобщения
* Изпращайте актуализации за продукти и услуги
* Отговаряйте на запитвания и предлагайте подкрепа
* Подобрете потребителското изживяване
* Прилагане на правила и условия и политики
* Стартирайте и управлявайте Уебсайта и Услугите

Обработката на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с уебсайта и услугите, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните: (i) дали сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели; това обаче не важи, когато обработването на лична информация е предмет на европейското законодателство за защита на данните; (ii) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви преддоговорни задължения от него; (iii) обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което сте подчинени; (iv) обработването е свързано със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени ни; (v) обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна.

Ние разчитаме на следните правни основания, както са дефинирани в GDPR, въз основа на които събираме и обработваме вашата лична информация:

* Съгласие на потребителя
* Спазване на закона и законови задължения
* Правни искове и производства
* Нашите собствени законни интереси
* Имайте предвид, че според някои закони може да ни бъде позволено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка, като се откажете, без да се налага да разчитаме на съгласие или друго от правните основания по-горе. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Обработка на плащане


В случай на Услуги, изискващи плащане, може да се наложи да предоставите данни за кредитната си карта или друга информация за сметката за плащане, която ще се използва единствено за обработка на плащания. Ние използваме трети страни за обработка на плащания („Обработващи плащания“), за да ни помогнем да обработваме вашата информация за плащане по сигурен начин.

Платежните процесори се придържат към най-новите стандарти за сигурност, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, който е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard. Обменът на чувствителни и частни данни се осъществява през защитен комуникационен канал с SSL и е криптиран и защитен с цифрови подписи, а уебсайтът и услугите също са в съответствие със строгите стандарти за уязвимост, за да се създаде възможно най-сигурна среда за потребителите. 


Управление на информацията


Можете да изтриете определена лична информация, която имаме за вас. Личната информация, която можете да изтриете, може да се промени с промяната на Уебсайта и Услугите. Когато изтриете лична информация обаче, ние може да поддържаме копие от неревизираната лична информация в нашите записи за времето, необходимо за спазване на задълженията ни към нашите филиали и партньори, както и за целите, описани по-долу.


Разкриване на информация 


В зависимост от заявените Услуги или ако е необходимо за извършване на транзакция или предоставяне на която и да е услуга, която сте поискали, можем да споделим вашата информация с нашите филиали, договорени компании и доставчици на услуги (наричани заедно „Доставчици на услуги“), на които разчитаме, за да съдействаме при функционирането на уебсайта и услугите, достъпни за вас и чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите или които се съгласяват да спазват нашите политики по отношение на личната информация. Ние няма да споделяме никаква лична информация с трети страни и няма да споделяме никаква информация с несвързани трети страни.

Доставчиците на услуги не са упълномощени да използват или разкриват вашата информация, освен ако е необходимо за извършване на услуги от наше име или за спазване на законовите изисквания. Доставчиците на услуги получават информацията, от която се нуждаят, само за да изпълняват определените им функции и ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват която и да е от предоставената информация за свои собствени маркетингови или други цели.

Можем също така да разкрием всяка лична информация, която събираме, използваме или получаваме, ако се изисква или е разрешено от закона, като например, за да се съобразим с призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитаваме вашите безопасността или безопасността на другите, разследване на измама или отговор на правителствено искане.


Задържане на информация


Ние ще съхраняваме и използваме вашата лична информация за необходимия период, докато вашият потребителски акаунт остава активен, за да приложим нашите споразумения, да разрешим спорове и освен ако по-дълъг период на съхранение не се изисква или е разрешен от закона.

Можем да използваме всички обобщени данни, получени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на срока на съхранение, личната информация се изтрива. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данни не могат да бъдат наложени след изтичане на срока на съхранение.


Прехвърляне на информация 


В зависимост от вашето местоположение, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхранение на вашата информация в държава, различна от вашата. Това обаче няма да включва страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Ако такова прехвърляне се осъществи, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на тази Политика или попитате при нас, като използвате информацията, предоставена в секцията за контакти.


Права за защита на данните съгласно GDPR


Ако сте жител на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), имате определени права за защита на данните и ние се стремим да предприемем разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, променяте, изтривате или ограничавате използването на вашата лична информация. Ако искате да бъдете информирани каква лична информация съхраняваме за вас и ако искате тя да бъде премахната от нашите системи, моля, свържете се с нас. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

(i) Имате право да оттеглите съгласието си, когато преди това сте дали съгласието си за обработка на вашата лична информация. Доколкото правното основание за нашата обработка на вашата лична информация е съгласието, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законността на обработката преди оттеглянето.

(ii) Имате право да научите дали вашата лична информация се обработва от нас, да получите разкриване относно определени аспекти на обработката и да получите копие от вашата лична информация, която е в процес на обработка.

(iii) Имате право да проверите точността на вашата информация и да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана. Също така имате право да поискате от нас да допълним личната информация, която смятате за непълна.

(iv) Имате право да възразите срещу обработването на вашата информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официална власт, предоставена ни, или за целите на преследваните от нас законни интереси, можете да възразите срещу такова обработване, като предоставите основание, свързано с вашата конкретна ситуация, за да оправдаете възражението. Трябва да знаете, че обаче, ако вашата лична информация бъде обработена за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу тази обработка по всяко време, без да предоставяте никаква обосновка. За да научите дали обработваме лична информация за целите на директния маркетинг, можете да се обърнете към съответните раздели на тази Политика.

(v) Имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на вашата лична информация. Тези обстоятелства включват: точността на вашата лична информация се оспорва от вас и ние трябва да проверим нейната точност; обработването е незаконно, но вие се противопоставяте на изтриването на вашата лична информация и вместо това изисквате ограничаване на използването й; вече не се нуждаем от вашата лична информация за целите на обработването, но вие я изисквате, за да установите, упражните или защитите вашите правни претенции; сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат предимство пред вашите законни основания. Когато обработването е ограничено, такава лична информация ще бъде съответно маркирана и, с изключение на съхранението, ще се обработва само с ваше съгласие или за установяването,

(vi) Имате право, при определени обстоятелства, да получите изтриването на вашата лична информация от нас. Тези обстоятелства включват: Личната информация вече не е необходима във връзка с целите, за които е била събрана или обработена по друг начин; оттегляте съгласието си за обработка на базата на съгласие; възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на данните; обработката е с цел директен маркетинг; и личните данни са били обработвани неправомерно. Има обаче изключения на правото на изтриване, като например когато обработването е необходимо: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на законово задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

(vii) Имате право да получите вашата лична информация, която сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да я изпратите на друг администратор без никакви пречки от наша страна, при условие че такова предаване не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.

(viii) Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашата лична информация. Ако не сте доволни от резултата от жалбата си директно при нас, имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в ЕИП. Тази разпоредба е приложима, при условие че вашата лична информация се обработва по автоматизирани средства и че обработването се основава на вашето съгласие, на договор, от който сте част, или на преддоговорни задължения от него.


Как да упражните правата си 


Всички искания за упражняване на правата ви могат да бъдат насочени към нас чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на подобни искания. Вашето искане трябва да предоставя достатъчно информация, която ни позволява да потвърдим, че вие сте лицето, за което се представяте, или че сте упълномощен представител на такова лице. Ако получим вашето искане от упълномощен представител, можем да поискаме доказателства, че сте предоставили на такъв упълномощен представител пълномощно или че упълномощеният представител по друг начин има валидно писмено пълномощно да подава искания от ваше име.

Трябва да включите достатъчно подробности, за да ни позволите правилно да разберем искането и да отговорим на него. Не можем да отговорим на вашето искане или да ви предоставим лична информация, освен ако първо не потвърдим вашата самоличност или правомощия да отправите такова искане и не потвърдим, че личната информация се отнася до вас.


Бисквитки 


Нашият уебсайт и услуги използват „бисквитки“, за да ви помогнат да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките са уникално присвоени на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Можете да научите повече за бисквитките и как работят в това ръководство .

Можем да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за сигурност и персонализиране и за статистически цели. Моля, имайте предвид, че имате възможност да приемате или отхвърляте бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки по подразбиране, но можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате.


Не проследявайте сигнали


Някои браузъри включват функция „Не проследявай“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с уебсайт. За тези цели проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребителите, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато се движат през различни уебсайтове с течение на времето. Начинът, по който браузърите предават сигнала „Не проследявай“, все още не е еднообразен. В резултат на това Уебсайтът и Услугите все още не са настроени да тълкуват или отговарят на сигнали „Не проследявай“, предавани от вашия браузър. Въпреки това, както е описано по-подробно в тази Политика, ние ограничаваме използването и събирането на вашата лична информация.


Реклами


Можем да показваме онлайн реклами и можем да споделяме обобщена и неидентифицираща информация за нашите клиенти, която ние или нашите рекламодатели събираме чрез вашето използване на уебсайта и услугите. Ние не споделяме лична информация за отделни клиенти с рекламодатели. В някои случаи може да използваме тази обобщена и неидентифицираща информация, за да предоставим персонализирани реклами на целевата аудитория.


Функции на социалните медии 


Нашият уебсайт и услуги могат да включват функции за социални медии, като бутоните Facebook и Twitter, бутоните Споделяне на това и т.н. (наричани заедно „Функции за социални медии“). Тези функции на социалните медии може да събират вашия IP адрес, коя страница посещавате на нашия уебсайт и услуги и може да зададат бисквитка, за да позволят функциите на социалните медии да функционират правилно. Функциите на социалните медии се хостват или от съответните им доставчици, или директно на нашия уебсайт и услуги. Вашите взаимодействия с тези функции на социалните медии се управляват от политиката за поверителност на съответните им доставчици.


Партньорски връзки 


Може да участваме в партньорски маркетинг и да имаме партньорски връзки, присъстващи на уебсайта и услугите с цел да можем да ви предложим свързани или допълнителни продукти и услуги. Ако щракнете върху партньорска връзка, във вашия браузър ще бъде поставена бисквитка, за да проследява всички продажби за целите на комисионни.


Връзки към други ресурси 


Уебсайтът и Услугите съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Препоръчваме ви да сте наясно, когато напускате уебсайта и услугите и да прочетете декларациите за поверителност на всеки ресурс, който може да събира лична информация.


Плащания с Банкова kарта / Кредитна kарта


Нашият сайт www.lenith.bg разполага с интегриран виртуален терминал за плащане с дебитни и кредитни карти. В този контекст той никога не съхранява информация за картите и притежателите на карти относно плащанията, извършени през сайта.


Информационна сигурност


Ние защитаваме информацията, която предоставяте на компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да се предпазим от неоторизиран достъп, използване, модифициране и разкриване на лична информация под нашия контрол и попечителство. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа.

Следователно, докато се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че (i) има ограничения за сигурност и поверителност на Интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и Уебсайта и Услугите, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат преглеждани или подправени по време на предаване от трета страна, въпреки всички усилия.

Тъй като сигурността на личната информация зависи отчасти от сигурността на устройството, което използвате за комуникация с нас, и сигурността, която използвате за защита на вашите идентификационни данни, моля, вземете подходящи мерки за защита на тази информация.


Пробив на данни


В случай, че разберем, че сигурността на уебсайта и услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки за сигурност или измами, ние си запазваме правото да се предприемат разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че съществува разумен риск от увреждане на Потребителя в резултат на нарушението или ако уведомлението се изисква по друг начин по закон. Когато го направим, ще ви изпратим имейл, ще се свържем с вас по телефона.


Промени и допълнения 


Запазваме си правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на уебсайта. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализираната версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизираната Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на Уебсайта и Услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме, без вашето съгласие, вашата лична информация по начин, съществено различен от този, който е посочен по време на събирането на вашата лична информация.


Приемане на тази политика 


Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. С достъпа и използването на уебсайта и услугите и изпращането на вашата информация вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта и Услугите.


Свържете се с нас 


Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Политика, информацията, която съхраняваме за вас, или ако искате да упражните правата си, ние ви насърчаваме да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

support@lenith.bg

Ще се опитаме да разрешаваме жалби и спорове и ще положим всички разумни усилия, за да изпълним желанието ви да упражнявате правата си възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на сроковете, предвидени от приложимите закони за защита на данните.

Този документ е актуализиран последно на 31 октомври 2021 г

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
X