Image Alt

Политика за Опровержение

  /  Политика за Опровержение

Политика за Опровержение

Този отказ от отговорност („Отказ от отговорност“) излага общите насоки, оповестяванията и условията за вашето използване на lenith.bgуебсайт („Уебсайт“ или „Услуга“) и всеки от свързаните с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“). Този отказ от отговорност е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „вие“ или „вашият“) и Ленит ООД („Ленит ООД“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете този субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на този отказ от отговорност.

Представителство

Всички възгледи или мнения, представени на Уебсайта, са лични и принадлежат единствено на Ленит ООД и не представляват тези на хора, институции или организации, с които Ленит ООД може или не може да бъде свързано в професионално или лично качество, освен ако не е изрично посочено. Всички възгледи или мнения нямат за цел да злепоставят някоя религия, етническа група, клуб, организация, компания или индивид.

Съдържание и публикации

Нямате право да променяте, отпечатвате или копирате която и да е част от Уебсайта и Услугите. Включването на която и да е част от Уебсайта и Услугите в друго произведение, било то в печатна или електронна или друга форма или включването на която и да е част от Уебсайта и Услугите в друг ресурс чрез вграждане, рамкиране или по друг начин без изричното разрешение на Ленит ООД е забранено.

Компенсации и спонсорство

Уебсайтът и Услугите могат да съдържат форми на реклама. Рекламното пространство винаги ще бъде идентифицирано като такова. Някои от връзките на уебсайта може да са партньорски връзки. Това означава, че ако кликнете върху връзката и закупите артикул, Ленит ООД ще получи комисионна за партньор.

Обезщетение и гаранции

Въпреки че сме направили всички опити да гарантираме, че информацията, съдържаща се в уебсайта, е вярна, Ленит ООД не носи отговорност за грешки или пропуски, или за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация на уебсайта се предоставя „както е“, без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от използването на тази информация, и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Ленит ООД няма да носи отговорност пред вас или някой друг за каквото и да е решение или действие, предприето въз основа на информацията на Уебсайта, или за каквито и да било последващи, специални или подобни вреди, дори ако е уведомено за възможността за такива щети. Информацията на уебсайта е само за общи информационни цели и не е предназначена за предоставяне на какъвто и да е вид професионални съвети. Моля, потърсете професионална помощ, ако имате нужда от нея. Информацията, съдържаща се на уебсайта, подлежи на промяна по всяко време и без предупреждение.

Промени и допълнения

Запазваме си правото да променяме този отказ от отговорност или неговите условия, свързани с уебсайта и услугите по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализирана версия на този отказ от отговорност ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизирания отказ от отговорност, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на преразгледания отказ от отговорност (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени.

Приемане на този отказ от отговорност

Вие потвърждавате, че сте прочели този отказ от отговорност и се съгласявате с всички негови условия. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с този отказ от отговорност. Ако не сте съгласни да спазвате условията на този отказ от отговорност, нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайта и услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно този отказ от отговорност, ние ви насърчаваме да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

support@lenith.bg

Този документ е актуализиран последно на 30 октомври 2021 г

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
X