Image Alt

Политика за Приемлива Употреба

  /  Политика за Приемлива Употреба

Политика за Приемлива Употреба

Тази политика за приемлива употреба („Политика“) определя общите насоки и приемливите и забранени употреби на lenith.bgуебсайт („Уебсайт“ или „Услуга“) и всеки от свързаните с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“). Тази Политика е правно обвързващо споразумение между Вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашият“) и Ленит ООД („Ленит ООД“, „ние“, „нас“ или „нашите“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете този субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това Споразумение.

Забранени дейности и употреби

Нямате право да използвате Уебсайта и Услугите, за да участвате в дейност, която е незаконна съгласно приложимото законодателство, която е вредна за други или която би ни подложила на отговорност, включително, но без ограничение, във връзка с някое от следните, всяко от които е забранени съгласно тази Политика:

* Разкриване на чувствителна лична информация за други.
* Събиране или опит за събиране на лична информация за трети страни без тяхното знание или съгласие.
* Заплашване на вреди на хора или имущество или по друг начин тормозещо поведение.
* Закупуване на някоя от предлаганите Услуги от нечие друго име.
* Подвеждащо или измамно представяне на продукти или услуги.
* Нарушаване на интелектуалната собственост или други права на собственост на други лица.
* Улесняване, подпомагане или насърчаване на някоя от горните дейности чрез Уебсайта и Услугите.

Системна злоупотреба

Всеки потребител, който нарушава сигурността на уебсайта и услугите, подлежи на наказателна и гражданска отговорност, както и незабавно прекратяване на акаунта. Примерите включват, но не се ограничават до следното:

* Използване или разпространение на инструменти, предназначени за компрометиране на сигурността на Уебсайта и Услугите.
* Умишлено или небрежно предаване на файлове, съдържащи компютърен вирус или повредени данни.
* Достъп до друга мрежа без разрешение, включително за изследване или сканиране за уязвимости или нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване.
* Неоторизирано сканиране или наблюдение на данни в която и да е мрежа или система без подходящо разрешение от собственика на системата или мрежата.

Сервизни ресурси

Нямате право да консумирате прекомерни количества от ресурсите на Уебсайта и Услугите или да използвате Уебсайта и Услугите по какъвто и да е начин, който води до проблеми с производителността или който прекъсва Услугите за други Потребители. Забранените дейности, които допринасят за прекомерна употреба, включват без ограничение:

* Умишлени опити за претоварване на уебсайта и услугите и излъчване на атаки (т.е. атаки за отказ на услуга).
* Участие в всякакви други дейности, които влошават използваемостта и производителността на Уебсайта и Услугите.

Няма политика за спам

Не можете да използвате уебсайта и услугите за изпращане на спам или групови нежелани съобщения. Ние поддържаме политика на нулева толерантност за използване на Уебсайта и Услугите по какъвто и да е начин, свързан с предаването, разпространението или доставката на всяка групова електронна поща, включително непоискана групова или непоискана търговска електронна поща, или изпращането, подпомагането или пускането в експлоатация на предаване на комерсиална електронна поща, която не отговаря на Закона за CAN-SPAM на САЩ от 2003 г. (“СПАМ”).

Вашите продукти или услуги, рекламирани чрез СПАМ (т.е. рекламирани за спам), не може да се използват във връзка с Уебсайта и Услугите. Тази разпоредба включва, но не се ограничава до СПАМ, изпратен по факс, телефон, пощенска поща, имейл, незабавни съобщения или дискусионни групи.

Сигурност

Вие поемате пълната отговорност за поддържането на разумни предпазни мерки за сигурност за вашия акаунт. Вие носите отговорност за защитата и актуализирането на всеки акаунт за влизане, предоставен ви за Уебсайта и Услугите. Трябва да защитите поверителността на вашите данни за вход и трябва периодично да променяте паролата си.

Изпълнение

Запазваме си правото да бъдем единствен арбитър при определянето на сериозността на всяко нарушение и незабавно да предприемем коригиращи действия, включително, но не само:

* Спиране или прекратяване на Вашата услуга със или без предизвестие при всяко нарушение на тази Политика. Всяко нарушение може също да доведе до незабавно спиране или прекратяване на вашия акаунт.
* Деактивиране или премахване на всяко съдържание, което е забранено от тази Политика, включително за предотвратяване на нараняване на други или на нас или на Уебсайта и Услугите, както е определено от нас по наша собствена преценка.
* Докладвайте нарушения на правоприлагащите органи, както е определено от нас по наше усмотрение.
* Неуспех да отговорите на имейл от нашия екип за злоупотреби в рамките на 2 дни или както е посочено друго в съобщението до вас, може да доведе до спиране или прекратяване на вашия акаунт.

Спирани и прекратени потребителски акаунти поради нарушения няма да бъдат активирани повторно.

Нищо, което се съдържа в тази Политика, не може да се тълкува като ограничаване на нашите действия или средства за защита по какъвто и да е начин по отношение на която и да е от забранените дейности. Запазваме си правото да предприемем всякакви и всички допълнителни действия, които считаме за подходящи по отношение на такива дейности, включително, без ограничение, предприемане на действия за възстановяване на разходите и разходите за идентифициране на нарушители и премахването им от уебсайта и услугите, както и налагане на такси за анулиране за покриване нашите разходи. Освен това, ние си запазваме по всяко време всички права и средства за защита, които са ни налични по отношение на подобни дейности по закон или по справедливост.

Докладване на нарушения

Ако сте открили и искате да съобщите за нарушение на тази Политика, моля, свържете се с нас незабавно. Ние ще проучим ситуацията и ще ви предоставим пълно съдействие.

Промени и допълнения

Запазваме си правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализираната версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизираната Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на Уебсайта и Услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. С достъпа и използването на Уебсайта и Услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта и Услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Политика, препоръчваме Ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

support@lenith.bg

Този документ е актуализиран последно на 30 октомври 2021 г

Please enter and activate your license key for Cryptocurrency Widgets PRO plugin for unrestricted and full access of all premium features.
X